Nieuws-Details

proWIN Cleanup Day 2021 steunt wereldwijde actiedag

In het kader van de internationale World Cleanup Day - het grootste burgerproject ter wereld - heeft proWIN onder de actienaam "proWIN Cleanup Day 2021" zijn verkoopteam opgeroepen om collectief afval in te zamelen in Duitsland en in het Europese buitenland.

Er hebben zich 989 proWIN teams aangemeld uit zeven landen. In Duitsland heeft proWIN het op één na grootste inzamelteam van de World Cleanup Day gevormd.  In totaal hebben ca. 30.000 proWIN verkooppartners en hun aanhang stevig aangepakt en de omgeving afgespeurd naar rondslingerend afval. De teamgroottes varieerden van 5 tot 600 helpers.


Aan het eind werd de totale hoeveelheid afval door de regionale inzamelteams gezamenlijk beoordeeld en werd vastgesteld: De hoeveelheid achteloos in de natuur weggegooid afval is zorgwekkend. De deelnemers van de proWIN Cleanup Day hebben de aandacht gevestigd op dit feit en hebben het goede voorbeeld gegeven in het belang van een ongerepte natuur. Met hun inzet hebben ze bovendien bijgedragen aan het slagen van de wereldwijde actie.


Al het ingezamelde afval werd op een professionele manier afgevoerd.


Het directe verkoop bedrijf proWIN Winter GmbH zet zich al 26 jaar in voor mens en natuur en maakt voor acties steeds weer gebruik van het bereik van zijn grote verkoopteam.

proWIN zet zich in: vandaag, morgen en ook in de toekomst!

Meer over het bedrijf is te vinden onder www.prowin.net

proWIN pers en proWIN pers contact

proWIN pers

proWIN pers bevat informatie voor uw redactionele berichtgeving.

proWIN pers contact

Hebt u nog vragen? Neem contact op met het proWIN voorlichtingsteam.

Ga terug