Gegevensbescherming

Privacybeleid

Voor weergave van het gewenste privacybeleid, gelieve het betreffende bedrijf te selecteren.

1. Naam en contactgegevens van de voor de verwerking Verantwoordelijke

Deze privacy informatie geldt ook voor de gegevensverwerking door:

Verantwoordelijke:
proWIN Belgium GmbH
Place des Guillemins 2 BTE 18
4000 Liège
Belgien

E-mail: info@prowin.be

Vertegenwoordigd door de bedrijfsleiders: Michael Winter, Medeni Sisamci


2. verzameling en opslag van persoonsgegevens en de aard en het doel van het gebruik ervan

a) Bij bezoek van de website

Wanneer u onze website bezoekt, stuurt de browser op uw apparaat automatisch informatie naar onze webserver. Deze informatie wordt tijdelijk in een zogenaamde logfile opgeslagen. De volgende informatie wordt daarbij zonder uw tussenkomst vastgelegd en tot automatische verwijdering opgeslagen:

Voorbeelden:

 • IP-adres van de aanvragende computer
 • datum en tijdstip van opvraging
 • naam en URL van het opgevraagde bestand
 • website vanwaar de opvraging plaatsvond (referrer URL)
 • gebruikte browser en, indien van toepassing, het besturingssysteem van uw computer en de naam van uw access provider.
De genoemde gegevens worden door ons voor de volgende doeleinden verwerkt:
 • Het garanderen van een vlotte verbinding van de website,
 • het garanderen van een comfortabel gebruik van onze website,
 • evaluatie van de systeembeveiling en -stabiliteit en
 • voor andere administratieve doeleinden.
De rechtsgrond voor de gegevensverwerking is art. 6, paragraaf 1, regel 1 lid f van de AVG (GDPR). Ons legitieme belang volgt uit de hierboven genoemde doeleinden m.b.t. gegevensverzameling. In geen geval gebruiken wij de verzamelde gegevens met als doel om conclusies te trekken over uw persoon. Verder maken wij bij het bezoeken van onze website gebruik van cookies en analysediensten. Verdere uitleg hieromtrent verneemt u onder de cijfers 4 en 5 van dit gegevensbeschermingsbeleid.

b) Bij het gebruik van ons contactformulier

Voor vragen van welke aard dan ook, bieden wij u de mogelijkheid contact met ons op te nemen via een op de website verstrekt formulier. Hierbij is het doorgeven van een geldig e-mailadres noodzakelijk zodat wij weten van wie de vraag afkomstig is en om deze te kunnen beantwoorden. Verdere informatie kan op vrijwillige basis worden verstrekt. Gegevensverwerking met als doel contactopname met ons, gebeurt volgens art. 6, paragraaf 1, regel a van de AVG (GDPR) gebaseerd op uw vrijwillig gegeven toestemming. De voor het gebruik van het contactformulier door ons verzamelde persoonlijke gegevens worden na afhandeling van de door u gestelde vraag automatisch verwijderd.

3. Doorgeven van gegevens

Er vindt geen overdracht van uw persoonlijke gegevens aan derden, anders dan de in de volgende vermelde doeleinden, plaats.
Wij zullen uw persoonlijke informatie alleen met derden delen indien:
 • u uw uitdrukkelijke toestemming conform art. 6, paragraaf 1, regel 1 lid a van de AVG (GDPR) hiervoor gegeven heeft,
 • het doorgeven conform art. 6, paragraaf 1, regel 1, lid f van de AVG (GDPR) noodzakelijk is voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van juridische claims en er geen reden voor aanname bestaat dat u een dwingend rechtmatig belang aan het niet doorgeven van uw gegevens heeft,
 • in het geval dat voor het doorgeven conform art. 6, paragraaf 1, regel 1 lid c van de AVG (GDPR) een wettelijke verplichting bestaat en
 • dit wettelijk toegestaan en conform art. 6, paragraaf 1, regel 1 lid b van de AVG (GDPR) noodzakelijk is voor de afhandeling van contractuele betrekkingen met u.

4. Cookies
Wij maken op onze website gebruik van cookies. Hierbij gaat het om kleine bestanden die uw browser automatisch maakt en die op uw terminal (laptop, tablet, smartphone etc.) opgeslagen worden als u onze website bezoekt. Cookies brengen geen schade aan uw terminal aan, bevatten geen virussen, Trojans of andere schadelijke software. In de cookie wordt informatie bewaard die altijd in context staat tot de specifiek gebruikte terminal.  Dit betekent echter niet dat wij direct kennis nemen van uw identiteit. Het gebruik van cookies dient er aan de ene kant toe om het gebruik van ons aanbod voor u aangenamer vorm te geven. Zo maken wij gebruik van zogenaamde session-cookies om te herkennen dat u afzonderlijke pagina´s van onze website bezocht heeft. Deze worden na het verlaten van onze website automatisch verwijderd. Verder gebruiken wij ook voor optimalisatie van de gebruikersvriendelijkheid tijdelijke cookies die voor een bepaalde gespecificeerde periode op uw terminal opgeslagen worden. Als u onze site opnieuw bezoekt om gebruik te maken van onze diensten, wordt automatisch herkend dat u ons reeds bezocht heeft en welke invoer en instellingen u verricht heeft om deze niet nogmaals in te hoeven geven. Aan de andere kant gebruiken wij cookies om het gebruik van onze website statistisch te registreren en met als doel optimalisatie van ons aanbod voor u te kunnen beoordelen (zie cijfer 5). Met deze cookies kunnen wij automatisch herkennen dat u al eerder op onze website bent geweest wanneer u onze website opnieuw bezoekt. Deze cookies worden automatisch verwijderd na een bepaalde periode. De door cookies verwerkte gegevens zijn noodzakelijk voor de bovengenoemde doeleinden om onze legitieme belangen alsmede die van derden te beschermen conform art. 6, paragraaf 1, regel 1 lid f van de AVG (GDPR).

De meeste browsers accepteren cookies automatisch. U kunt uw browser echter zo configureren dat er geen cookies op uw computer opgeslagen worden of dat er steeds een melding verschijnt voordat er een nieuwe cookie wordt aangemaakt. De volledige deactivering van cookies kan er echter toe leiden dat u niet alle functies van onze website kunt gebruiken.5. Analyse-tools

a) Tracking-tools

De hieronder genoemde en door ons gebruikte trackingmaatregelen worden uitgevoerd op basis van Art art. 6, paragraaf 1, regel 1 lid f van de AVG (GDPR). Met de gebruikte trackingmaatregelen willen wij zorgen voor een op de behoeften afgestemd ontwerp en de voortdurende optimalisering van onze website. Anderzijds gebruiken wij de trackingmaatregelen om het gebruik van onze website statistisch te registreren en te evalueren om ons aanbod voor u te optimaliseren. Deze belangen zijn te beschouwen als rechtmatig in de zin van voornoemde bepaling. De desbetreffende gegevensverwerkingsdoeleinden en gegevenscategorieën zijn te vinden in de desbetreffende trackinginstrumenten.

b) Google Analytics 4
Ten behoeve van vraaggerichte vormgeving en voortdurende optimalisering van onze pagina's maken wij gebruik van Google Analytics 4, een webanalysedienst van Google Inc. (https://www.google.de/intl/de/about/) (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; in het volgende „Google“). De verantwoordelijke entiteit voor gebruikers in de EU/EER en Zwitserland is Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland ("Google").
In dit verband worden gepseudonimiseerde gebruiksprofielen aangemaakt en cookies gebruikt (zie onder punt 4). Tijdens uw bezoek aan de website wordt uw gebruikersgedrag geregistreerd in de vorm van "gebeurtenissen". Gebeurtenissen kunnen zijn:
 • Weergegeven pagina's
 • Eerste bezoek aan de website
 • Begin van de sessie
 • Uw " kliktraject ", interactie met de website
 • Scrollen (wanneer een gebruiker naar het einde van de pagina scrollt (90%))
 • Klikken op externe links 
 • Interne zoekopdrachten
 • Interactie met video's
 • Downloads van bestanden
 • Bekeken/geklikte advertenties
 • Taalinstelling
Tevens wordt geregistreerd:
 • Uw globale locatie (regio)
 • Uw IP-adres (in verkorte vorm)
 • technische informatie over uw browser en het apparaat dat u gebruikt (bijv. taalinstelling, schermresolutie)
 • Uw internetprovider
 • de referrer URL (via welke website/reclamemedium u op deze website terecht bent gekomen)

De via cookies verzamelde informatie over uw gebruik van deze website wordt over het algemeen overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. De VS worden momenteel vanuit het oogpunt van gegevensbescherming beschouwd als een derde land. Zij hebben daar niet dezelfde rechten als binnen de EU/EER. U hebt mogelijk geen recht op rechtsmiddelen tegen toegang door autoriteiten. De informatie wordt gebruikt om het gebruik van de website te beoordelen, om rapporten m.b.t. tot de website activiteiten samen te stellen en om verdere bijbehorende diensten te verlenen m.b.t. het websitegebruik en het internetgebruik voor doeleinden van marktonderzoek en op behoeften gebaseerd ontwerp van deze internetsites. Ook wordt deze informatie mogelijk aan derden overgedragen in zover dit wettelijk verplicht is of als derden deze gegevens in opdracht verwerken. In geen geval zal uw IP-adres samengevoegd worden met andere gegevens van Google. De IP-adressen worden anoniem gemaakt zodat toewijzing niet mogelijk is (IP-masking).

U kunt het gebruik van cookies weigeren door de betreffende instellingen van uw browser te selecteren, maar houd er rekening mee dat u dan mogelijk niet de volledige functionaliteit van deze website kunt gebruiken. De rechtmatigheid van de op basis van de toestemming uitgevoerde verwerking blijft tot de herroeping onaangetast.

U kunt ook het verzamelen van door de cookie gegenereerde gegevens met betrekking tot uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) en de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen door een browser add-on te downloaden en te installeren (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl).  Als alternatief voor de browser add-on, met name voor browsers op mobiele apparaten, kunt u ook voorkomen dat Google Analytics gegevens verzamelt door op deze link te klikken. Er wordt een opt-out cookie ingesteld dat het toekomstige verzamelen van uw gegevens bij het bezoeken van deze website voorkomt. De opt-out cookie geldt alleen in deze browser en alleen voor onze website en wordt op uw apparaat opgeslagen. Als u de cookies in deze browser verwijdert, moet u de opt-out-cookie opnieuw inzetten. Meer informatie over gegevensbescherming in verband met Google Analytics vindt u in de Google Analytics Help (https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl).
Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden van Google Analytics en het privacybeleid van Google vindt u op https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/nl/ en https://policies.google.com/?hl=nl.

6. Social media plug-ins

Wij gebruiken op onze website social plug-ins van het social netwerk Facebook op basis van art. 6, paragraaf 1, regel 1 lid f van de AVG (GDPR) voor het onder de aandacht brengen van ons verkoopconcept. Het promotionele doel hierachter dient beschouwd te worden als legitiem belang in de zin van de AVG (GDPR). De verantwoordelijkheid voor het functioneren in overeenstemming met de gegevensbescherming ligt bij hun desbetreffende providers. De integratie van deze plug-ins door ons vindt plaats door middel van de zogenaamde dubbel-klik-methode om bezoekers van onze website zo goed mogelijk te beschermen.

a) Facebook

Op onze website worden social media plugins van Facebook gebruikt om het gebruik ervan persoonlijker te maken. Hiervoor gebruiken wij de "LIKE“ of „DELEN“-button. Hierbij gaat het om een aanbod van Facebook. Als u naar een pagina van onze website gaat die een dergelijke plug-in bevat, bouwt uw browser een directe verbinding met de servers van Facebook. De inhoud van de plug-in wordt direct door Facebook aan hun browser doorgezet en door de browser in de website opgenomen. Door het opnemen van de plug-in ontvangt Facebook de informatie dat uw browser de betreffende pagina van onze website opgeroepen heeft, ook als u geen Facebook-account heeft of juist niet bij Facebook ingelogd bent. Deze informatie (inclusief uw IP-adres) wordt door uw browser direct aan een server van Facebook in de USA doorgezet en daar opgeslagen. Als u bij Facebook ingelogd bent, kan Facebook het bezoek aan onze website direct aan uw Facebook-account toewijzen.  Als u een interactie heeft met de plug-ins, b.v. de "LIKE" of "DELEN" button gebruikt, wordt de betreffende informatie ook direct aan een server van Facebook doorgezet en daar opgeslagen. De informatie wordt bovendien op Facebook openbaar gemaakt en aan uw Facebook vrienden getoond. Facebook kan deze informatie met als doel promotie, marktonderzoek en op behoeften gebaseerd ontwerp van de Facebook-pagina´s gebruiken. Hiertoe worden door Facebook gebruikers-, belangstellings- en relatie profielen gemaakt, b.v. om uw gebruik van onze website met betrekking tot de u door Facebook getoonde advertenties te evalueren, andere Facebook-gebruikers over uw activiteiten op onze website te informeren en om te voorzien in verdere dienstverlening in verband met het gebruik van Facebook.  Als u niet wil dat Facebook de via onze website verzamelde data koppelt aan uw Facebook-account, dient u zich voor uw bezoek aan onze website bij Facebook uit te loggen. Doel en omvang van het verzamelen van gegevens en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Facebook evenals uw gerelateerde rechten en instellingen ter bescherming van uw privésfeer leest u in het privacybeleid https://www.facebook.com/about/gegevensbescherming/ van Facebook.

b)Twitter

Onze website bevat functies van Twitter Inc., 795 Folsom Street, Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA. Als u Twitter gebruikt, koppelt twitter uw Twitter-account aan de door u vaak bezochte internetsites. Dit wordt aan andere gebruikers op Twitter, vooral aan uw volgers, bekendgemaakt. Op deze manier worden ook gegevens doorgegeven aan Twitter.

Wij, als aanbieder van onze website, worden door Twitter niet geïnformeerd over de inhoud van de verzonden gegevens of het gebruik ervan. Meer informatie vindt u via de volgende link: http://twitter.com/privacy

U hebt echter de mogelijkheid om uw privacyinstellingen op Twitter te wijzigen in de instellingen van uw Twitter-account onder http://twitter.com/account/settings.

c) PicDrop

Wij gebruiken de dienst PicDrop voor de presentatie en archivering van onze beelden en foto's. Via https://www.picdrop.com/web/de/privacy/ vindt u informatie over de gegevensbescherming van PicDrop.

d) YouTube

Onze website gebruikt plug-ins van het door Google beheerde YouTube. Exploitant van de site is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Als u een door ons met een YouTube- plug-in uitgeruste pagina bezoekt, wordt een verbinding met de servers van YouTube gemaakt. Daarbij wordt de YouTube-server medegedeeld welke van onze pagina´s u bezocht heeft.

Als u op uw YouTube-account ingelogd bent, maakt u het YouTube mogelijk om uw surfgedrag direct aan uw persoonlijke profiel te koppelen. Dit kunt u voorkomen als u zich uitlogt bij uw YouTube account.

Voor meer informatie over de behandeling van gebruikersgegevens, zie het privacybeleid van YouTube op: https://www.google.de/intl/nl/policies/privacy


7. Rechten van betrokken personen

U hebt het recht
 • conform artikel 15 van de AVG (GDPR) om informatie op te vragen over de door ons verwerkte persoonlijke gegeven. U kunt vooral informatie opvragen over de verwerkingsdoeleinden, de categorie van de persoonlijke gegevens, de categorieën van ontvangers waaraan uw gegevens vrijgegeven zijn of worden, de geplande opslagduur, het bestaan van het recht op correctie, verwijdering, beperking van de verwerking of herroeping, het bestaan van het recht van bezwaar, de oorsprong van uw gegevens in zover deze niet bij ons verzameld zijn en over het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming inclusief profilering en indien nodig belangrijke informatie over de details hiervan;
 • conform art. 16 van de AVG (GDPR) terstond de correctie van onjuiste of aanvulling van uw bij ons opgeslagen persoonlijke gegevens aan te vragen;
 • conform art. 17 van de AVG (GDPR) de verwijdering van uw bij ons opgeslagen persoonlijke gegevens aan te vragen, in zover de verwerking m.b.t het uitoefenen van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie, het nakomen van een juridische verplichting, redenen van openbaar belang of voor vestiging, uitoefening of verdediging van juridische claims niet noodzakelijk is;
 • conform art. 18 van de AVG (GDPR) beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens aan te vragen, in zover de juistheid van de gegevens door u betwist wordt, de verwerking onrechtmatig is, u echter het verwijderen hiervan afwijst en wij de gegevens niet meer nodig hebben, u deze echter voor correctie, uitvoering of verdediging van juridische claims nodig heeft of indien u conform art. 21 van de AVG (GDPR) bezwaar aangetekend heeft tegen de verwerking;
 • conform art. 20 van de AVG (GDPR) uw persoonlijke gegevens die u ons verstrekt heeft, in een gestructureerd, gangbaar en machinaal leesbaar formaat te ontvangen of de overdracht aan een andere Verantwoordelijke te vragen;
 • conform art. 7, paragraaf. 3 van de AVG (GDPR) uw eenmalige verstrekte toestemming richting ons op elk moment in te trekken. Dit heeft tot gevolg dat wij de gegevensverwerking die op deze toestemming berust, voor de toekomst niet meer mogen gebruiken en
 • conform art. 77 van de AVG (GDPR) zich bij een toezichthouder te bezwaren. Doorgaans kunt u zich hiervoor tot de toezichthouder van uw gebruikelijke verblijfplaats of werkplek of ons hoofdkantoor wenden.


8. Herroepingsrecht

In zover uw persoonlijke gegevens op grond van algemeen belang conform art. 6, lid 1, punt 1 f van de AVG (GDPR) verwerkt worden, heeft u het recht om conform art. 21 van de AVG (GDPR) herroeping van de verwerking van uw persoonlijke gegevens te appeleren in zover hiervoor redenen zijn die uit uw bijzondere situatie naar voren komen of gericht is op het herroepen van directe reclame. In het laatste geval heeft u een algemeen herroepingsrecht dat zonder vermelding van een speciale situatie door ons geconverteerd wordt.

Mocht u gebruik willen maken van uw herroepingsrecht, dan is een e-mail aan info@prowin.be voldoende.

9. Gegevensbeveiliging

Wij maken binnen het website-bezoek gebruik van de SSL-methode (Secure Socket Layer) in combinatie met het hoogste coderingsniveau dat door uw browser ondersteund wordt. Doorgaans gaat het in deze om een 256-bit codering. Indien uw browser geen 256-bit codering ondersteunt, vallen wij in plaats daarvan terug op 128-bit v3 technologie. Of er een individuele pagina van onze internetsite versleuteld verzonden wordt, ziet u aan de gesloten weergave van het slotje, c.q. het slot-symbool in de onderste statusbalk van uw browser.

Wij maken overigens gebruik van geschikte technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om uw gegevens te beschermen tegen willekeurige of opzettelijke manipulatie, gedeeltelijk of volledig verlies, vernietiging of tegen de ongeoorloofde toegang van derden. Onze veiligheidsmaatregelen worden overeenkomstig de technologische ontwikkeling voortdurend verbeterd.


10. Gegevensbescherming Webshop
 1. Als u in onze webwinkel wilt bestellen, is het voor het sluiten van de overeenkomst noodzakelijk dat u uw persoonlijke gegevens verstrekt, die wij nodig hebben voor de verwerking van uw bestelling. In het bijzonder voor de levering van goederen of het leveren van overige diensten of tegenprestatie of garantieverplichtingen. Verplichte gegevens die nodig zijn voor de verwerking van de bestelling worden apart gemarkeerd, verdere gegevens zijn vrijwillig. Wij verwerken de door u verstrekte gegevens of informatie over de wijze van betaling om uw bestelling te verwerken. Hiervoor kunnen wij uw betalingsgegevens doorgeven aan onze financiële instelling. De rechtsgrondslag hiervoor is artikel 6, pg. 1, regel 1, lid b van de AVG (GDPR). Hetzelfde geldt voor dergelijke verwerkingshandelingen die nodig zijn voor het uitvoeren van pre-contractuele maatregelen, bijvoorbeeld bij vragen over onze producten of diensten.
 2. Als u gebruik maakt van onze webshop en deze via het intranetgedeelte betreedt, wordt u automatisch ingelogd. Als u rechtstreeks toegang heeft tot ons domein www.prowin-shop.net, moet u inloggen door uw toegangswachtwoord in te voeren (op het intranet). Het wachtwoord mag NIET worden doorgegeven aan derden. Als u onze webshop als eindklant gebruikt, kunt u vrijwillig een klantenaccount aanmaken, waarmee wij uw persoonlijke gegevens kunnen opslaan voor verdere aankopen op een later tijdstip. Wanneer u een account aanmaakt onder "Mijn account", worden de door u verstrekte gegevens herroepbaar opgeslagen. Uw ingevoerde gegevens, inclusief uw gebruikersaccount, kunnen op verzoek volledig worden verwijderd.
 3. Wij zijn door de handels- en belastingwetgeving verplicht om uw adres-, betalings- en bestelgegevens tien jaar lang te bewaren.
 4. Om ongeoorloofde toegang van derden tot uw persoonlijke gegevens, met name financiële gegevens, te voorkomen, wordt het bestelproces gecodeerd met behulp van TLS-technologie.


11. Actualiteit en wijziging van deze gegevensbeschermingsbeleid

Dit gegevensbeschermingsbeleid is actueel geldig en heeft de stand 01.03.2023. Door de verdere ontwikkeling van onze website en aanbiedingen via de website of vanwege gewijzigde juridische resp. wettelijke vereisten kan het noodzakelijk zijn om deze gegevensbeschermingsbeleid te wijzigen. U kunt de actuele gegevensbeschermingsverklaring op elk moment raadplegen en afdrukken op de website onder https://prowin.be "Gegevensbescherming".


Rechtsgeldigheid van deze disclaimer

Deze disclaimer dient gezien te worden als deel van het internetaanbod van waaruit naar deze pagina verwezen werd. Als er delen of individuele formuleringen van deze tekst niet, niet meer of niet volledig overeenkomen met de huidige juridische situatie, blijven de overige delen van het document ongewijzigd wat betreft inhoud en geldigheid.

 

1. Naam en contactgegevens van de verantwoordelijke voor de verwerking

Deze gegevensbeschermingsinformatie is van toepassing op gegevensverwerking door:

Verantwoordelijke persoon:
proWIN Bildung und Service GmbH
Alexander-von-Humboldt-Straße 7
66578 Schiffweiler

Telefon: +49 (0) 68 21 - 959 75-0
Telefax: +49 (0) 68 21 - 959 75-47
E-Mail: akademie@prowin-akademie.net
Internet: https://prowin-akademie.net

Vertegenwoordigd door de directeuren: Steffen Bug
Amtsgericht Saarbrücken, HBR 101405
USt-ID gem. § 27a UStG: DE293079027


2. verzameling en opslag van persoonsgegevens en de aard en het doel van het gebruik ervan

a) Bij bezoek van de website

Wanneer u onze website bezoekt, stuurt de browser op uw apparaat automatisch informatie naar onze webserver. Deze informatie wordt tijdelijk in een zogenaamde logfile opgeslagen. De volgende informatie wordt daarbij zonder uw tussenkomst vastgelegd en tot automatische verwijdering opgeslagen:

Voorbeelden:

 • IP-adres van de aanvragende computer
 • datum en tijdstip van opvraging
 • naam en URL van het opgevraagde bestand
 • website vanwaar de opvraging plaatsvond (referrer URL)
 • gebruikte browser en, indien van toepassing, het besturingssysteem van uw computer en de naam van uw access provider.
De genoemde gegevens worden door ons voor de volgende doeleinden verwerkt:
 • Het garanderen van een vlotte verbinding van de website,
 • het garanderen van een comfortabel gebruik van onze website,
 • evaluatie van de systeembeveiling en -stabiliteit en
 • voor andere administratieve doeleinden.
De rechtsgrond voor de gegevensverwerking is art. 6, paragraaf 1, regel 1 lid f van de AVG. Ons legitieme belang volgt uit de hierboven genoemde doeleinden m.b.t. gegevensverzameling. In geen geval gebruiken wij de verzamelde gegevens met als doel om conclusies te trekken over uw persoon. Verder maken wij bij het bezoeken van onze website gebruik van cookies en analysediensten. Verdere uitleg hieromtrent verneemt u onder de cijfers 4 en 5 van dit gegevensbeschermingsbeleid.

b) Bij het gebruik van ons contactformulier

Voor vragen van welke aard dan ook, bieden wij u de mogelijkheid contact met ons op te nemen via een op de website verstrekt formulier. Hierbij is het doorgeven van een geldig e-mailadres noodzakelijk zodat wij weten van wie de vraag afkomstig is en om deze te kunnen beantwoorden. Verdere informatie kan op vrijwillige basis worden verstrekt. Gegevensverwerking met als doel contactopname met ons, gebeurt volgens art. 6, paragraaf 1, regel a van de AVG gebaseerd op uw vrijwillig gegeven toestemming. De voor het gebruik van het contactformulier door ons verzamelde persoonlijke gegevens worden na afhandeling van de door u gestelde vraag automatisch verwijderd.

3. Doorgeven van gegevens

Er vindt geen overdracht van uw persoonlijke gegevens aan derden, anders dan de in de volgende vermelde doeleinden, plaats.
Wij zullen uw persoonlijke informatie alleen met derden delen indien:
 • u uw uitdrukkelijke toestemming conform art. 6, paragraaf 1, regel 1 lid a van de AVG hiervoor gegeven heeft,
 • het doorgeven conform art. 6, paragraaf 1, regel 1, lid f van de AVG noodzakelijk is voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van juridische claims en er geen reden voor aanname bestaat dat u een dwingend rechtmatig belang aan het niet doorgeven van uw gegevens heeft,
 • in het geval dat voor het doorgeven conform art. 6, paragraaf 1, regel 1 lid c van de AVG een wettelijke verplichting bestaat en
 • dit wettelijk toegestaan en conform art. 6, paragraaf 1, regel 1 lid b van de AVG noodzakelijk is voor de afhandeling van contractuele betrekkingen met u.

4. Cookies
Wij maken op onze website gebruik van cookies. Hierbij gaat het om kleine bestanden die uw browser automatisch maakt en die op uw terminal (laptop, tablet, smartphone etc.) opgeslagen worden als u onze website bezoekt. Cookies brengen geen schade aan uw terminal aan, bevatten geen virussen, Trojans of andere schadelijke software. In de cookie wordt informatie bewaard die altijd in context staat tot de specifiek gebruikte terminal.  Dit betekent echter niet dat wij direct kennis nemen van uw identiteit. Het gebruik van cookies dient er aan de ene kant toe om het gebruik van ons aanbod voor u aangenamer vorm te geven. Zo maken wij gebruik van zogenaamde session-cookies om te herkennen dat u afzonderlijke pagina´s van onze website bezocht heeft. Deze worden na het verlaten van onze website automatisch verwijderd. Verder gebruiken wij ook voor optimalisatie van de gebruikersvriendelijkheid tijdelijke cookies die voor een bepaalde gespecificeerde periode op uw terminal opgeslagen worden. Als u onze site opnieuw bezoekt om gebruik te maken van onze diensten, wordt automatisch herkend dat u ons reeds bezocht heeft en welke invoer en instellingen u verricht heeft om deze niet nogmaals in te hoeven geven. Aan de andere kant gebruiken wij cookies om het gebruik van onze website statistisch te registreren en met als doel optimalisatie van ons aanbod voor u te kunnen beoordelen (zie cijfer 5). Met deze cookies kunnen wij automatisch herkennen dat u al eerder op onze website bent geweest wanneer u onze website opnieuw bezoekt. Deze cookies worden automatisch verwijderd na een bepaalde periode. De door cookies verwerkte gegevens zijn noodzakelijk voor de bovengenoemde doeleinden om onze legitieme belangen alsmede die van derden te beschermen conform art. 6, paragraaf 1, regel 1 lid f van de AVG.

De meeste browsers accepteren cookies automatisch. U kunt uw browser echter zo configureren dat er geen cookies op uw computer opgeslagen worden of dat er steeds een melding verschijnt voordat er een nieuwe cookie wordt aangemaakt. De volledige deactivering van cookies kan er echter toe leiden dat u niet alle functies van onze website kunt gebruiken.5. Analyse-tools

a) Tracking-tools

De hieronder genoemde en door ons gebruikte trackingmaatregelen worden uitgevoerd op basis van Art art. 6, paragraaf 1, regel 1 lid f van de AVG. Met de gebruikte trackingmaatregelen willen wij zorgen voor een op de behoeften afgestemd ontwerp en de voortdurende optimalisering van onze website. Anderzijds gebruiken wij de trackingmaatregelen om het gebruik van onze website statistisch te registreren en te evalueren om ons aanbod voor u te optimaliseren. Deze belangen zijn te beschouwen als rechtmatig in de zin van voornoemde bepaling. De desbetreffende gegevensverwerkingsdoeleinden en gegevenscategorieën zijn te vinden in de desbetreffende trackinginstrumenten.

b) Google Analytics 4
Ten behoeve van vraaggerichte vormgeving en voortdurende optimalisering van onze pagina's maken wij gebruik van Google Analytics 4, een webanalysedienst van Google Inc. (https://www.google.de/intl/de/about/) (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; in het volgende „Google“). De verantwoordelijke entiteit voor gebruikers in de EU/EER en Zwitserland is Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland ("Google").
In dit verband worden gepseudonimiseerde gebruiksprofielen aangemaakt en cookies gebruikt (zie onder punt 4). Tijdens uw bezoek aan de website wordt uw gebruikersgedrag geregistreerd in de vorm van "gebeurtenissen". Gebeurtenissen kunnen zijn:
 • Weergegeven pagina's
 • Eerste bezoek aan de website
 • Begin van de sessie
 • Uw " kliktraject ", interactie met de website
 • Scrollen (wanneer een gebruiker naar het einde van de pagina scrollt (90%))
 • Klikken op externe links 
 • Interne zoekopdrachten
 • Interactie met video's
 • Downloads van bestanden
 • Bekeken/geklikte advertenties
 • Taalinstelling
Tevens wordt geregistreerd:
 • Uw globale locatie (regio)
 • Uw IP-adres (in verkorte vorm)
 • technische informatie over uw browser en het apparaat dat u gebruikt (bijv. taalinstelling, schermresolutie)
 • Uw internetprovider
 • de referrer URL (via welke website/reclamemedium u op deze website terecht bent gekomen)

De via cookies verzamelde informatie over uw gebruik van deze website wordt over het algemeen overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. De VS worden momenteel vanuit het oogpunt van gegevensbescherming beschouwd als een derde land. Zij hebben daar niet dezelfde rechten als binnen de EU/EER. U hebt mogelijk geen recht op rechtsmiddelen tegen toegang door autoriteiten. De informatie wordt gebruikt om het gebruik van de website te beoordelen, om rapporten m.b.t. tot de website activiteiten samen te stellen en om verdere bijbehorende diensten te verlenen m.b.t. het websitegebruik en het internetgebruik voor doeleinden van marktonderzoek en op behoeften gebaseerd ontwerp van deze internetsites. Ook wordt deze informatie mogelijk aan derden overgedragen in zover dit wettelijk verplicht is of als derden deze gegevens in opdracht verwerken. In geen geval zal uw IP-adres samengevoegd worden met andere gegevens van Google. De IP-adressen worden anoniem gemaakt zodat toewijzing niet mogelijk is (IP-masking).

U kunt het gebruik van cookies weigeren door de betreffende instellingen van uw browser te selecteren, maar houd er rekening mee dat u dan mogelijk niet de volledige functionaliteit van deze website kunt gebruiken. De rechtmatigheid van de op basis van de toestemming uitgevoerde verwerking blijft tot de herroeping onaangetast.

U kunt ook het verzamelen van door de cookie gegenereerde gegevens met betrekking tot uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) en de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen door een browser add-on te downloaden en te installeren (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl).  Als alternatief voor de browser add-on, met name voor browsers op mobiele apparaten, kunt u ook voorkomen dat Google Analytics gegevens verzamelt door op deze link te klikken. Er wordt een opt-out cookie ingesteld dat het toekomstige verzamelen van uw gegevens bij het bezoeken van deze website voorkomt. De opt-out cookie geldt alleen in deze browser en alleen voor onze website en wordt op uw apparaat opgeslagen. Als u de cookies in deze browser verwijdert, moet u de opt-out-cookie opnieuw inzetten. Meer informatie over gegevensbescherming in verband met Google Analytics vindt u in de Google Analytics Help (https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl).
Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden van Google Analytics en het privacybeleid van Google vindt u op https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/nl/ en https://policies.google.com/?hl=nl.

6. Social media plug-ins

Wij gebruiken op onze website social plug-ins van het social netwerk Facebook op basis van art. 6, paragraaf 1, regel 1 lid f van de AVG voor het onder de aandacht brengen van ons verkoopconcept. Het promotionele doel hierachter dient beschouwd te worden als legitiem belang in de zin van de AVG. De verantwoordelijkheid voor het functioneren in overeenstemming met de gegevensbescherming ligt bij hun desbetreffende providers. De integratie van deze plug-ins door ons vindt plaats door middel van de zogenaamde dubbel-klik-methode om bezoekers van onze website zo goed mogelijk te beschermen.

a) Facebook

Op onze website worden social media plugins van Facebook gebruikt om het gebruik ervan persoonlijker te maken. Hiervoor gebruiken wij de "LIKE“ of „DELEN“-button. Hierbij gaat het om een aanbod van Facebook. Als u naar een pagina van onze website gaat die een dergelijke plug-in bevat, bouwt uw browser een directe verbinding met de servers van Facebook. De inhoud van de plug-in wordt direct door Facebook aan hun browser doorgezet en door de browser in de website opgenomen. Door het opnemen van de plug-in ontvangt Facebook de informatie dat uw browser de betreffende pagina van onze website opgeroepen heeft, ook als u geen Facebook-account heeft of juist niet bij Facebook ingelogd bent. Deze informatie (inclusief uw IP-adres) wordt door uw browser direct aan een server van Facebook in de USA doorgezet en daar opgeslagen. Als u bij Facebook ingelogd bent, kan Facebook het bezoek aan onze website direct aan uw Facebook-account toewijzen.  Als u een interactie heeft met de plug-ins, b.v. de "LIKE" of "DELEN" button gebruikt, wordt de betreffende informatie ook direct aan een server van Facebook doorgezet en daar opgeslagen. De informatie wordt bovendien op Facebook openbaar gemaakt en aan uw Facebook vrienden getoond. Facebook kan deze informatie met als doel promotie, marktonderzoek en op behoeften gebaseerd ontwerp van de Facebook-pagina´s gebruiken. Hiertoe worden door Facebook gebruikers-, belangstellings- en relatie profielen gemaakt, b.v. om uw gebruik van onze website met betrekking tot de u door Facebook getoonde advertenties te evalueren, andere Facebook-gebruikers over uw activiteiten op onze website te informeren en om te voorzien in verdere dienstverlening in verband met het gebruik van Facebook.  Als u niet wil dat Facebook de via onze website verzamelde data koppelt aan uw Facebook-account, dient u zich voor uw bezoek aan onze website bij Facebook uit te loggen. Doel en omvang van het verzamelen van gegevens en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Facebook evenals uw gerelateerde rechten en instellingen ter bescherming van uw privésfeer leest u in het privacybeleid https://www.facebook.com/about/gegevensbescherming/ van Facebook.

b)Twitter

Onze website bevat functies van Twitter Inc., 795 Folsom Street, Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA. Als u Twitter gebruikt, koppelt twitter uw Twitter-account aan de door u vaak bezochte internetsites. Dit wordt aan andere gebruikers op Twitter, vooral aan uw volgers, bekendgemaakt. Op deze manier worden ook gegevens doorgegeven aan Twitter.

Wij, als aanbieder van onze website, worden door Twitter niet geïnformeerd over de inhoud van de verzonden gegevens of het gebruik ervan. Meer informatie vindt u via de volgende link: http://twitter.com/privacy

U hebt echter de mogelijkheid om uw privacyinstellingen op Twitter te wijzigen in de instellingen van uw Twitter-account onder http://twitter.com/account/settings.

c) PicDrop

Wij gebruiken de dienst PicDrop voor de presentatie en archivering van onze beelden en foto's. Via https://www.picdrop.com/web/de/privacy/ vindt u informatie over de gegevensbescherming van PicDrop.

d) YouTube

Onze website gebruikt plug-ins van het door Google beheerde YouTube. Exploitant van de site is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Als u een door ons met een YouTube- plug-in uitgeruste pagina bezoekt, wordt een verbinding met de servers van YouTube gemaakt. Daarbij wordt de YouTube-server medegedeeld welke van onze pagina´s u bezocht heeft.

Als u op uw YouTube-account ingelogd bent, maakt u het YouTube mogelijk om uw surfgedrag direct aan uw persoonlijke profiel te koppelen. Dit kunt u voorkomen als u zich uitlogt bij uw YouTube account.

Voor meer informatie over de behandeling van gebruikersgegevens, zie het privacybeleid van YouTube op: https://www.google.de/intl/nl/policies/privacy


7. Rechten van betrokken personen

U hebt het recht
 • conform artikel 15 van de AVG om informatie op te vragen over de door ons verwerkte persoonlijke gegeven. U kunt vooral informatie opvragen over de verwerkingsdoeleinden, de categorie van de persoonlijke gegevens, de categorieën van ontvangers waaraan uw gegevens vrijgegeven zijn of worden, de geplande opslagduur, het bestaan van het recht op correctie, verwijdering, beperking van de verwerking of herroeping, het bestaan van het recht van bezwaar, de oorsprong van uw gegevens in zover deze niet bij ons verzameld zijn en over het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming inclusief profilering en indien nodig belangrijke informatie over de details hiervan;
 • conform art. 16 van de AVG terstond de correctie van onjuiste of aanvulling van uw bij ons opgeslagen persoonlijke gegevens aan te vragen;
 • conform art. 17 van de AVG de verwijdering van uw bij ons opgeslagen persoonlijke gegevens aan te vragen, in zover de verwerking m.b.t het uitoefenen van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie, het nakomen van een juridische verplichting, redenen van openbaar belang of voor vestiging, uitoefening of verdediging van juridische claims niet noodzakelijk is;
 • conform art. 18 van de AVG beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens aan te vragen, in zover de juistheid van de gegevens door u betwist wordt, de verwerking onrechtmatig is, u echter het verwijderen hiervan afwijst en wij de gegevens niet meer nodig hebben, u deze echter voor correctie, uitvoering of verdediging van juridische claims nodig heeft of indien u conform art. 21 van de AVG bezwaar aangetekend heeft tegen de verwerking;
 • conform art. 20 van de AVG uw persoonlijke gegevens die u ons verstrekt heeft, in een gestructureerd, gangbaar en machinaal leesbaar formaat te ontvangen of de overdracht aan een andere Verantwoordelijke te vragen;
 • conform art. 7, paragraaf. 3 van de AVG uw eenmalige verstrekte toestemming richting ons op elk moment in te trekken. Dit heeft tot gevolg dat wij de gegevensverwerking die op deze toestemming berust, voor de toekomst niet meer mogen gebruiken en
 • conform art. 77 van de AVG zich bij een toezichthouder te bezwaren. Doorgaans kunt u zich hiervoor tot de toezichthouder van uw gebruikelijke verblijfplaats of werkplek of ons hoofdkantoor wenden.


8. Herroepingsrecht

In zover uw persoonlijke gegevens op grond van algemeen belang conform art. 6, lid 1, punt 1 f van de AVG verwerkt worden, heeft u het recht om conform art. 21 van de AVG herroeping van de verwerking van uw persoonlijke gegevens te appeleren in zover hiervoor redenen zijn die uit uw bijzondere situatie naar voren komen of gericht is op het herroepen van directe reclame. In het laatste geval heeft u een algemeen herroepingsrecht dat zonder vermelding van een speciale situatie door ons geconverteerd wordt.

Mocht u gebruik willen maken van uw herroepingsrecht, dan is een e-mail aan akademie@prowin-akademie.net voldoende.

9. Gegevensbeveiliging

Wij maken binnen het website-bezoek gebruik van de SSL-methode (Secure Socket Layer) in combinatie met het hoogste coderingsniveau dat door uw browser ondersteund wordt. Doorgaans gaat het in deze om een 256-bit codering. Indien uw browser geen 256-bit codering ondersteunt, vallen wij in plaats daarvan terug op 128-bit v3 technologie. Of er een individuele pagina van onze internetsite versleuteld verzonden wordt, ziet u aan de gesloten weergave van het slotje, c.q. het slot-symbool in de onderste statusbalk van uw browser.

Wij maken overigens gebruik van geschikte technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om uw gegevens te beschermen tegen willekeurige of opzettelijke manipulatie, gedeeltelijk of volledig verlies, vernietiging of tegen de ongeoorloofde toegang van derden. Onze veiligheidsmaatregelen worden overeenkomstig de technologische ontwikkeling voortdurend verbeterd.

10. Actualiteit en wijziging van deze gegevensbeschermingsbeleid

Dit gegevensbeschermingsbeleid is actueel geldig en heeft de stand 01.03.2023. Door de verdere ontwikkeling van onze website en aanbiedingen via de website of vanwege gewijzigde juridische resp. wettelijke vereisten kan het noodzakelijk zijn om deze gegevensbeschermingsbeleid te wijzigen. U kunt de actuele gegevensbeschermingsverklaring op elk moment raadplegen en afdrukken op de website onder "Gegevensbescherming".


Rechtsgeldigheid van deze disclaimer

Deze disclaimer dient gezien te worden als deel van het internetaanbod van waaruit naar deze pagina verwezen werd. Als er delen of individuele formuleringen van deze tekst niet, niet meer of niet volledig overeenkomen met de huidige juridische situatie, blijven de overige delen van het document ongewijzigd wat betreft inhoud en geldigheid.


Functionaris gegevensbescherming
U kunt onze functionaris voor gegevensbescherming bereiken via::
Chrisula Tsialiastra
Telefon: +49 (0) 6 81 - 96 77 00
dsb@prowin.net