Colofon

Impressum

Voor weergave van de juiste colofon, gelieve het betreffende bedrijf te selecteren.

proWIN Belgium GmbH
Place des Guillemins 2 BTE 18
4000 Liège
BELGIUM

Telefoon: +32 (0)2 892 30 58
E-mail: info@prowin.be

Bedrijfsleiders:
Michael Winter, Medeni Sisamci

Platform voor conflictoplossing volgens de ODR-verordening

Voor de buitengerechtelijke beslechting van consumentengeschillen heeft de Europese Unie een online-platform ("OS-platform") opgezet waar u contact mee kunt opnemen. Het platform vindt u onder http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Ons e-mail adres is: info@prowin.be

Juridische informatie

1. Inhoud van het online aanbod

De auteur aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de actualiteit, juistheid, volledigheid of kwaliteit van de verstrekte informatie. Aansprakelijkheidsclaims tegen de auteur die betrekking hebben op schade van materiële of ideële aard, die door het gebruik of niet gebruik van de gepresenteerde informatie c.q. door het gebruik van foutieve en onvolledige informatie veroorzaakt werd, zijn in principe uitgesloten in zover van de kant van de auteur geen sprake is van aantoonbare opzettelijke of grove fouten door nalatigheid.

Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en niet bindend. De auteur behoudt zich het exclusieve recht voor om delen van de pagina´s of het gehele aanbod zonder afzonderlijke aankondiging te wijzigen, aan te vullen, te verwijderen of de publicatie tijdelijk of permanent aan te passen.

2. Referenties en links

Bij directe of indirecte verwijzingen naar vreemde websites ("hyperlinks") die buiten het verantwoordelijkheidsgebied van de auteur liggen, zou er uitsluitend sprake zijn van aansprakelijkheid in het geval dat de auteur kennis had van de inhoud en het voor hem technisch mogelijk en redelijk zou zijn om het gebruik in geval van illegale inhoud te voorkomen.

De auteur verklaart hiermee uitdrukkelijk dat op het moment van koppeling geen illegale inhoud op de te verlinken pagina´s herkenbaar was. De auteur heeft geen invloed op de huidige en toekomstige vormgeving, de inhoud of het auteurschap van de verlinkte/gekoppelde pagina´s. Derhalve distantieert hij zich hiermee uitdrukkelijk van alle inhoud van alle gelinkte/gekoppelde pagina´s die na de koppeling veranderd is. Deze verklaring geldt voor alle binnen het eigen internetaanbod geplaatste links en verwijzingen, evenals voor externe input in door de auteur ingestelde gastenboeken, discussiefora, link directories, mailinglijsten en in alle andere vormen van databanken waarbij op hun inhoud externe schrijftoegang mogelijk is. Voor illegale, onjuiste of onvolledige inhoud en vooral voor schade die uit het gebruik of niet gebruik van een dergelijk aard aangeboden informatie ontstaat, is alleen de aanbieder van de site waarnaar verwezen werd aansprakelijk, niet degene die alleen via links verwijst naar respectieve publicatie.

3. Auteursrecht en handelsmerkrecht

De auteur dient in alle publicaties de auteursrechten van de gebruikte grafieken, geluidsopnamen, videofragmenten en teksten te respecteren en door hem zelf gemaakte grafieken, geluidsopnamen, videofragmenten en teksten te gebruiken of terug te vallen op licentievrije grafieken, geluidsopnamen, videofragmenten en teksten.

Alle binnen het internet aanbod genoemde en eventueel door derden beschermde handelsmerken zijn volledig onderworpen aan het geldende handelsmerkenrecht en de eigendomsrechten van de betreffende geregistreerde eigenaar. Alleen op grond van de loutere vermelding mag niet de conclusie getrokken worden dat handelsmerken niet door een derde partij beschermd worden!

Het copyright voor openbare, door de auteur zelf gemaakte objecten, blijft alleen bij de auteur van de pagina´s. Zonder uitdrukkelijke toestemming is het de auteur niet toegestaan om dergelijke grafieken, geluidsopnamen, videofragmenten en teksten in andere elektronische of gedrukte publicaties te kopiëren of te gebruiken.

4. Gegevensbescherming

Meer informatie over gegevensbescherming en het omgaan met uw persoonlijke gegevens vindt u in onze Gegevensbescherming.

5. Certificering

We zijn biologisch gecertificeerd. Biologisch keuringsinstituut BE-BIO-01Colofon

Wettelijke informatie volgens § 5 TMG:

proWIN Bildung und Service GmbH
Alexander-von-Humboldt-Straße 7
DE- 66578 Schiffweiler
Telefoon: +49 (0) 68 21 - 959 75-0
E-mail: akademie@prowin-akademie.net
https://prowin-akademie.net
Bedrijfsleiders: Steffen Bug
Kantongerecht: Amtsgericht Saarbrücken
Registernummer: HRB 101405
Btw-identificatienummer volgens § 27 a Wet op de omzetbelasting: DE 293079027

Platform voor conflictoplossing volgens de ODR-verordening

Voor de buitengerechtelijke beslechting van consumentengeschillen heeft de Europese Unie een online-platform ("OS-platform") opgezet waar u contact mee kunt opnemen. Het platform vindt u onder http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Ons e-mail adres is: akademie@prowin-akademie.net

Juridische informatie

1. Inhoud van het online aanbod

De auteur aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de actualiteit, juistheid, volledigheid of kwaliteit van de verstrekte informatie. Aansprakelijkheidsclaims tegen de auteur die betrekking hebben op schade van materiële of ideële aard, die door het gebruik of niet gebruik van de gepresenteerde informatie c.q. door het gebruik van foutieve en onvolledige informatie veroorzaakt werd, zijn in principe uitgesloten in zover van de kant van de auteur geen sprake is van aantoonbare opzettelijke of grove fouten door nalatigheid.

Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en niet bindend. De auteur behoudt zich het exclusieve recht voor om delen van de pagina´s of het gehele aanbod zonder afzonderlijke aankondiging te wijzigen, aan te vullen, te verwijderen of de publicatie tijdelijk of permanent aan te passen.

2. Referenties en links

Bij directe of indirecte verwijzingen naar vreemde websites ("hyperlinks") die buiten het verantwoordelijkheidsgebied van de auteur liggen, zou er uitsluitend sprake zijn van aansprakelijkheid in het geval dat de auteur kennis had van de inhoud en het voor hem technisch mogelijk en redelijk zou zijn om het gebruik in geval van illegale inhoud te voorkomen.

De auteur verklaart hiermee uitdrukkelijk dat op het moment van koppeling geen illegale inhoud op de te verlinken pagina´s herkenbaar was. De auteur heeft geen invloed op de huidige en toekomstige vormgeving, de inhoud of het auteurschap van de verlinkte/gekoppelde pagina´s. Derhalve distantieert hij zich hiermee uitdrukkelijk van alle inhoud van alle gelinkte/gekoppelde pagina´s die na de koppeling veranderd is. Deze verklaring geldt voor alle binnen het eigen internetaanbod geplaatste links en verwijzingen, evenals voor externe input in door de auteur ingestelde gastenboeken, discussiefora, link directories, mailinglijsten en in alle andere vormen van databanken waarbij op hun inhoud externe schrijftoegang mogelijk is. Voor illegale, onjuiste of onvolledige inhoud en vooral voor schade die uit het gebruik of niet gebruik van een dergelijk aard aangeboden informatie ontstaat, is alleen de aanbieder van de site waarnaar verwezen werd aansprakelijk, niet degene die alleen via links verwijst naar respectieve publicatie.

3. Auteursrecht en handelsmerkrecht

De auteur dient in alle publicaties de auteursrechten van de gebruikte grafieken, geluidsopnamen, videofragmenten en teksten te respecteren en door hem zelf gemaakte grafieken, geluidsopnamen, videofragmenten en teksten te gebruiken of terug te vallen op licentievrije grafieken, geluidsopnamen, videofragmenten en teksten.

Alle binnen het internet aanbod genoemde en eventueel door derden beschermde handelsmerken zijn volledig onderworpen aan het geldende handelsmerkenrecht en de eigendomsrechten van de betreffende geregistreerde eigenaar. Alleen op grond van de loutere vermelding mag niet de conclusie getrokken worden dat handelsmerken niet door een derde partij beschermd worden!

Het copyright voor openbare, door de auteur zelf gemaakte objecten, blijft alleen bij de auteur van de pagina´s. Zonder uitdrukkelijke toestemming is het de auteur niet toegestaan om dergelijke grafieken, geluidsopnamen, videofragmenten en teksten in andere elektronische of gedrukte publicaties te kopiëren of te gebruiken.

4. Gegevensbescherming

Meer informatie over gegevensbescherming en het omgaan met uw persoonlijke gegevens vindt u in onze Gegevensbescherming, privacy policy.